OCEANUM

Y sale el número de marzo de la revista ‘Oceanum’, donde os podéis encontrar con una traducción de Nina Cassian. Aquí os dejo el enlace: http://www.revistaoceanum.com/revista/Numero5_3.pdf#page=53

Anuncio publicitario
OCEANUM

Marea Neagră, marea primitoare

El mes pasado me estrené como colaboradora de la revista ‘Oceanum’ con la sección bilingüe castellano-rumano ‘Marea Neagră, marea primitoare’. En mi primer número, ‘Arquitectura en movimiento, tres poemas de Ana Blandiana’, pues no podía empezar de otra manera. Mi agradecimiento también desde aquí a Miguel Ángel Pérez García por brindarme la oportunidad. La revista podéis descargarla en el siguiente enlace: http://www.revistaoceanum.com/revista.html

Marea Neagră, marea primitoare

COMO ENTRE EL ESPÍRITU Y EL CUERPO // CA ÎNTRE SPIRIT ŞI TRUP. ANA BLANDIANA

Como entre el espíritu y el cuerpo
entre el sentido y la palabra que lo esconde
hay una gran confusión,
como si de un milagro único se tratase,
inseparables,
cuando el milagro es la separación misma,
el instante en el que la carne de la palabra se desprende
de los huesos blancos y secos
del entendimiento,
y nos revela
que el alma siempre nos ha ligado
más que la sangre.

~ Ana Blandiana, de Variaciones sobre un tema dado (2018). Traducción del rumano: Alexandra Brâncovean ~


Ca între spirit şi trup
Între sens şi cuvântul care-l ascunde
E o mare confuzie,
Ca şi când ar fi un singur miracol
De nedespărţit,
Când miracolul e chiar despărţirea,
Clipa când carnea cuvântului cade
De pe oasele albe, uscate
Ale înţelesului,
Şi descoperim
Că întotdeauna sufletul ne-a legat
Mai mult decât sângele.

~ Ana Blandiana, din Variaţiuni pe o temă dată (2018) ~


Este poema es uno de los tres que aparecen publicados en el número 22 de la Revista Anáfora (marzo 2021).

COMO ENTRE EL ESPÍRITU Y EL CUERPO // CA ÎNTRE SPIRIT ŞI TRUP. ANA BLANDIANA

TÚ CONOCES LA BELLEZA // TU ȘTII CE E FRUMUSEȚEA. SVETLANA CÂRSTEAN

tú conoces la belleza
pero eso no basta
y tampoco garantiza nada
me dices
hay mucha belleza aquí
hay mucha belleza alrededor
no vuelvas la mirada
no mires atrás
me he entrenado para este momento
convencida de que aquellos que conocen la belleza
forman parte de la tribu de los vencedores desconocidos
porque aquellos que conocen la belleza
no se hieren los unos a los otros

~ Svetlana Cârstean, de Soy otra, 2021. Traducción (inédita) del rumano: Alexandra Brâncovean ~


tu știi ce e frumusețea
dar asta nu e de ajuns
și nici nu garantează nimic
tu spui
e multă frumusețe aici
e multă frumusețe prin preajmă
nu întoarce privirea
nu privi în spate
m-am antrenat pentru clipa asta
convinsă că cei care știu ce e frumusețea
sînt în tribul învingătorilor necunoscuți
că cei care știu ce e frumusețea
nu se rănesc unii pe alții

~ Svetlana Cârstean, din Sînt alta, 2021 ~

TÚ CONOCES LA BELLEZA // TU ȘTII CE E FRUMUSEȚEA. SVETLANA CÂRSTEAN

QUÉ FÁCIL ME RESULTA PRESCINDIR // CE UŞOR MĂ POT LIPSI. NORA IUGA

qué fácil me resulta prescindir
de tu cuerpo
por poder inventarlo
en cualquier ocasión
todas aquellas conversaciones mudas
extendidas sobre el papel
como la mantequilla sobre la rebanada de pan
mi pequeña droga
soy consciente de que hago trampa
pero no de cuando aplasto en marcha
a la cría de golondrina

~ Nora Iuga, de Caprichos peligrosos (1998). Traducción del rumano: Alexandra Brâncovean ~


ce ușor mă pot lipsi
de trupul tău
când îl pot inventa
în orice ocazie
toate acele conversații mute
întinse pe hârtie
ca untul pe felia de pâine
micul meu drog
sunt conștientă că trișez
dar nu-mi dau seama
când strivesc din mers
puiul de rândunică

~ Nora Iuga, din Capricii periculoase, 1998 ~

QUÉ FÁCIL ME RESULTA PRESCINDIR // CE UŞOR MĂ POT LIPSI. NORA IUGA

LA LENGUA DETRÁS DE LAS REJAS // LIMBA DUPĂ ZĂBRELE. NORA IUGA

el gato drácula se deja encerrar
cuando está en celo tú cultiva tus relaciones
con la cama con los matorrales con la pluma acunadme
hasta el sueño lo piden mis fisiologías
yo os quise vigilad
la libertad es un jabón para lavar la ropa después del asedio
llegan las evacuaciones la dictadura de los órganos
la libertad nunca es íntima
en el zoológico separan al león de la leona
la lengua detrás de las rejas nosotros en el este
despreciamos el código de las buenas maneras de padre a hijo
de madre a hija todo lo que pertenece al tiempo de los fanariotas
es normal tienen dinero

~ Nora Iuga, en New York Magazin (febrero 2019). Traducción del rumano: Alexandra Brâncovean ~


pisica dracula se lasă închisă
cînd e în călduri tu cultivă-ţi relaţiile
cu patul cu boschetul cu stiloul legănaţi-mă
adormiţi-mă spun fiziologiile mele
eu v-am iubit vegheaţi
libertatea e un săpun de rufe după asediu
vin dejecţiile dictatura organelor
libertatea nu e niciodată intimă
la grădina zoologică grilajul dintre leu şi leoaică
limba după zăbrele noi în estul ăsta
dispreţuim codul manierelor din tată-n fiu
din mamă-n fiică totul din vremea fanarioţilor
e normal au bani

~ Nora Iuga, în New York Magazin (februarie 2019) ~

LA LENGUA DETRÁS DE LAS REJAS // LIMBA DUPĂ ZĂBRELE. NORA IUGA

LA NIÑA DE LAS MIL ARRUGAS [98] // FETIŢA CU O MIE DE RIDURI [98]. NORA IUGA

la vejez llega desde Siberia a hurtadillas avanza pausadamente inmensa y blanca como una gata de diecisiete años el número de la revolución ronronea suave tumbada panza arriba entre el crucero Aurora y el Palacio de Invierno un nombre bonito para una gata Siberia da a luz dos veces por año a unas siete crías vivas y Oblomov es su hijo el rubio el que soñó con asesinar al zar ahora en la casa grande de ventanas que dan a la calle se consumen velas pasan por delante del espejo lo tapan con sus largas faldas dame en la boca dice la boca límpiame la barbilla dice la barbilla toma la bandeja léeme el periódico corta la uña de Oblomov la uña del niño rubio la uña del hombre de sesenta años la uña de Beroza lee cuenta di algo más.

~ Nora Iuga, de La niña de las mil arrugas (2005). Traducción del rumano: Alexandra Brâncovean ~


bătrâneţea vine din Siberia tiptil cu pauze păşeşte imensă şi albă ca o pisică de şaptesprezece ani numărul revoluţiei toarce moale întinsă cu burta în sus între crucişătorul Aurora şi Palatul de iarnă un nume frumos de pisică Siberia naşte de două ori pe an câte şapte pui vii şi Oblomov e băiatul ei ăla blond a visat că-l ucide pe ţar acum în casa mare cu geamlâc la stradă ard sfeşnice-slujnice trec prin dreptul oglinzii o acoperă cu fustele largi dă-mi în gură spune gura şterge-mi bărbia spune bărbia ia tava citeşte-mi ziarul taie unghia lui Oblomov unghia băiatului blond unghia bărba-tului de şaizeci de ani unghia lui Beroza citeşte povesteşte mai spune.

~ Nora Iuga, din Fetiţa cu o mie de riduri (2005) ~

LA NIÑA DE LAS MIL ARRUGAS [98] // FETIŢA CU O MIE DE RIDURI [98]. NORA IUGA

SENTIMENTAL, ESTA CARNE // SENTIMENTALĂ, ACEASTĂ CARNE. NORA IUGA

Sentimental, esta carne
esperando el milagro de otros dedos
que la despierten y por todas partes
se arrastran, enredándose, los miedos que nacen
de los primeros brotes en primavera.

¡Déjame verte morir!

Limpios y ausentes
los ojos callan en los aposentos inciertos
que van de un segundo a otro
y las fotografías se desprenden de ti y se vuelven blancas
cuando alcanzan la tierra.

~ Nora Iuga, del poemario Del círculo cautiva (1970). Traducción del rumano: Alexandra Brâncovean ~


Sentimentală, această carne
așteptând miracolul altor degete
s-o înflorească și peste tot coridoarele
târâtoarele spaime care încep
din muguri primăvara.

Lasă-mă să te privesc cum mori!

Limpezi și absenți
ochii tac în așezările incerte
dintre o secundă și alta
și pozele cad de pe tine și se albesc
când ajung la pământ.

~ Nora Iuga, din Captivitatea cercului (1970) ~

SENTIMENTAL, ESTA CARNE // SENTIMENTALĂ, ACEASTĂ CARNE. NORA IUGA

SEGUNDA PARTE Y VENGANZA // PARTEA A DOUA ŞI RĂZBUNAREA. NORA IUGA

porque yo. no soy capaz.
ya no soy capaz.
de hacer nada.
suena el despertador.
y el timbre y el teléfono.
el gorrión conoce el infinito.
cuando se muere en el aire
mi patria. no me gustan
tus costumbres. ni el cuarteto
de los cabos. listos y a la orden.
pero déjame
el dedo pequeño del pie.
sé mi chupete de antaño.
alégrame.

~ Nora Iuga, en la Revista Vatra (nr. 6, 2016). Traducción del rumano: Alexandra Brâncovean ~


pentru că eu. nu sunt în stare.
nu mai sunt în stare.
să fac ceva.
sună ceasul.
şi soneria şi telefonul.
vrabia cunoaşte infinitul.
când moare în aer
patria mea. nu-mi plac
moravurile tale. nici quartetul
caporalilor. gata la ordin.
dă-mi totuşi
degetul mic de la picior.
fii suzeta mea de pe urmă.
bucură-mă.

~ Nora Iuga, în Revista Vatra (nr. 6, 2016) ~

SEGUNDA PARTE Y VENGANZA // PARTEA A DOUA ŞI RĂZBUNAREA. NORA IUGA

HASTA EL FINAL // PÂNĂ LA CAPĂT. NORA IUGA

está claro. esta naranja madura
es más dulce que la bonita del mostrador.
quién te cree. y quién te defiende.
si no te bajas sola la cremallera.
de un lado a otro del cuerpo.
para mostrar tus semillas.

~ Nora Iuga, en la Revista Vatra (nr. 6, 2016). Traducción del rumano: Alexandra Brâncovean ~


e clar. portocala asta stătuta
e mai dulce decât frumoasa din vitrină.
cine te crede. şi cine te apară.
dacă nu-ți tragi singură fermoarul.
dintr-o parte în alta a corpului.
să-ți arăți sâmburii.

~ Nora Iuga, în Revista Vatra (nr. 6, 2016) ~

HASTA EL FINAL // PÂNĂ LA CAPĂT. NORA IUGA